Ceník

Naše dětské centrum je soukromé a školné je plně hrazeno rodiči, proto se vás netýká omezení v rámci rodičovského příspěvku a není podstatné, zda jste na mateřské dovolené s druhým dítětem.

ŠKOLNÉ

školné je třeba uhradit do 3. dne placeného měsíce bankovním převodem GE Money č.ú.: 207 682 491 / 600 (var. symbol je r. č. dítěte) nebo přímo ve školce.

MĚSÍČNÍ ŠKOLNÉ


5 dní v týdnu

4 dny

3 dny  

2 dny  

Půldenní docházka

9 330 Kč

8 660 Kč

7 430 Kč

5 930 Kč

Celodenní docházka

10 230 Kč

9 350 Kč

9 000 Kč

7 130 Kč

Nepravidelné hlídání 100 Kč/h

VRACENÍ PLATEB

Za neomluvenou absenci se poplatky nevrací.


krteček​Pro děti, které navštěvují naše zařízení 2 - 3x týdně

  • dny, které dítě není ve školce lze nahradit v tom samém nebo příštím měsíci (nejde o převod peněz, ale náhradu dní)
  • tam, kde není možná náhrada, vracíme 65 % z neuskutečněných docházek

S ohledem na zdraví ostatních dětí si vyhrazujeme právo nepřijmout viditelně nemocné dítě. V případě onemocnění dítěte v průběhu pobytu ve školce budou rodiče ihned informováni.

STRAVNÉ

  • Plnohodnotná a vyvážená strava je dětem podávána v cca 3 hodinových intervalech (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačina)
  • dodržujeme pitný režim
  • ke každému dítěti přistupujeme individuálně, vždy dohlédneme, aby bylo najedeno
  • vyjdeme vstříc i dětem, které jsou zvyklé na "svoji domácí stravu", takže je jídlo možné přinést z domu
  • SVAČINY JSOU ZAHRNUTY V CENĚ ŠKOLNÉHO, OBĚD STOJÍ 40 Kč.