Denní program

Naše školička ve svém konceptu čerpá z odkazu a práce Marie Montessori.

Je to metoda založená na přístupu k dítěti jako rovnocenému partnerovi. Neznamená to, že by si děti dělaly, co chtějí, ale jsou vedeny k zodpovědnosti za sebe i okolí.

křemílek a vochomůrka​​Naším cílem je probudit v dětech

  • rozvoj jejich osobnosti a projevovat se jako samostatná osoba
  • schopnost učit se nové
  • smyslovou výchovu
  • tvorbu zdravých životních návyků
  • získání samostatnosti
  • vnímat změny a umět se s nimi vyrovnávat
  • spolupráci s kamarády

S dětmi pracujeme v daných tematických celcích, které se odrážejí v týdenním programu našeho zařízení. Malujeme, modelujeme, zpíváme, tancujeme, cvičíme, tvoříme, hrajeme na Orffovy hudební nástroje. Učíme se říkanky, dbáme na správnou výslovnost a rozšiřujeme slovní zásobu.

Děti mají možnost účastnit se společných činností, ale také v klidu odpočívat při individuální hře.

Dbáme o pobyt na čerstvém vzduchu (procházky, pohybové hry, ... V blízkosti je dětské hřiště, které plně využíváme.

Program

07.30 - 09.00

příchod dětí, individuální hry

09.00 - 09.15

rozcvička

09.15 - 09.30

svačina

09.30 - 10.15

tematicky zaměřená činnost

10.15 - 11.30

pobyt venku

11.30 - 12.15

hygiena, učíme se stolovat, oběd

12.15 - 12.30

příprava na odpolední klid

12.30 - 14.00

vyzvedávání dětí, které chodí domů "po o"

 

děti, které nespí, mají individuální program

 

odpolední klid (poslech pohádky, odpočinek na lůžku)

14.00 - 14.30

svačinka

14.30 - 17.30

odpolední činnost, práce s dětmi na dané téma
  individuální hry
  pobyt na nedalekém hřišti